Pewne jest jedno. Polskie Mięso.

POLSKIE MIĘSO KARMI
ZMYSŁY

POLSKI WIEPRZOWINA
POLSKI WIEPRZOWINA

Polskie mięso karmi wszystkie zmysły

Od doskonałej jakości, którą widać gołym okiem przez idealną strukturę, sprężystą lub chrupiącą skórkę po smak i aromat, które nie mają sobie równych. Mmm... i to apetyczne skwierczenie, gdy szykuje się coś pysznego!

Wyrusz w podróż po zmysłach z polskim mięsem drobiowym oraz wieprzowym.

SMAK

SMAK

Donałe walory smakowe polskiego mięsa drobiowego i wieprzowego są wypadkową wielu czynników. Dzięki pełnej kontroli procesu produkcji, stałemu udoskonalaniu metod hodowli z troską o dobrostan zwierząt oraz doborowi odpowiednich pasz polskie mięso wyróżnia się wysoką jakością, która bezpośrednio przekłada się na smak.

WĘCH

WĘCH

Na aromat mięsa wpływa nie tylko jego gatunek czy świeżość, ale także sposób, w jaki jest przygotowane, przyprawiane i serwowane. Polski drób i wieprzowina świetnie łączą się z ziołami, warzywami, a nawet owocami, pozwalającymi wydobyć pełnię ich aromatu.

DOTYK

DOTYK

Mięso wysokiej jakości jest zwarte, sprężyste i lekko wilgotne. Polska wieprzowina wyróżnia się soczystością, z kolei drób odznacza się delikatną strukturą włókien, dzięki czemu jest lekkostrawny.

SŁUCH

SŁUCH

Delikatne skwierczenie podczas obróbki termicznej, chrupiąca skórka pieczonego drobiu i radosne trzaskanie węgla, na który skapuje wytapiający się podczas grillowania wieprzowiny tłuszcz. Na samą myśl o serwowaniu dań z polskiego mięsa cieknie ślinka.

Jakość, którą WIDAĆ

WZROK

Surowe mięso drobiowe polskiej produkcji jest zwarte, lekko błyszczące, ma odcień jasnego różu. Z kolei wieprzowina jest już zdecydowanie różowa. Im ciemniejsza barwa wieprzowiny, tym najprawdopodobniej mięso jest wyższej jakości i o bogatszym smaku.

PRODUKT POLSKI
PRODUKT POLSKI
PRODUKT POLSKI

Polskie mięso karmi wszystkie zmysły

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Stanowią one, że produkty muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

• ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”.
• inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych kryteriów - może to zrobić albo poprzez umieszczenie informacji „Produkt polski” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację. Podmioty, które umieszczą informację „Produkt polski” bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

Linki do ustaw:

Ustawa z dnia 4 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148)

PRODUKT POLSKI

Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148). Określenie wzoru znaku „produkt polski” umożliwi konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „Produkt polski” czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który bardzo łatwo będzie konsumentom kojarzył się z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany.

Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku ma spełniać wymagania dla „przestrzeni barwnej CMYK”, zgodnie z którymi procentowe wartości wynoszą: cyjan – 0%, magenta – 100%, yellow – 100%, kolor czarny – 0%.

JAKOŚĆ POLSKIEGO MIĘSA POTWIERDZAJĄ CERTYFIKATY

Pork Quality Standard
Pork Quality Standard

Znak PQS to gwarancja produktu
premium. Sprawdź, co wyróżnia
wieprzowinę PQS.

SPRAWDŹ
System gwarantowanej jakości żywności
System gwarantowanej
jakości żywności

System Gwarantowanej Jakości Żywności
(QAFP) ma na celu wyróżnienie żywności
o szczególnej jakości.

SPRAWDŹ